Vier jij ook World Plumbing Day op 11 maart?

11maart2020Vier jij ook World Plumbing Day op 11 maart?

Er zijn elk jaar opnieuw heel wat speciale dagen, maar 11 maart heeft een héél apart plekje in ons hart. Die dag is het namelijk World Plumbing Day, het wereldwijde feest waarop de loodgieter centraal staat. Vier jij met ons mee?

Wat houdt de World Plumbing Day in?

World Plumbing Day of wereldloodgietersdag is eeninternationaal evenement georganiseerd door het World Plumbing Council ofWPC. Elk jaar op 11 maart vraagt de organisatie zo aandacht voor de belangrijkerol van loodgieters op het gebied van maatschappelijke voorzieningen envolksgezondheid.

Ook al promoot het WPC het beroep van loodgieter al jaren en pleit het al even lang voor veiligewerkomstandigheden; het kwam pas in 2010 op het idee om de loodgieterij in dekijker te zetten met een speciale dag.

Sindsdien worden er in Europa, Australië en Afrika jaarlijksallerlei activiteiten georganiseerd om het beroep van loodgieter te vieren. Ookin andere delen van de wereld, zoals China, India, Canada, Noord- en Zuid-Amerika,vragen overheden, beleidsmakers en bedrijfsleiders aandacht voor dezeberoepsgroep. Almaar meer organisaties en media besteden aandacht aan dezespeciale dag. World Plumbing Day staat intussen dus stevig op de kaart!

Feest je mee?

Als je wil, mag je gerust een taart bakken voor je vaste loodgieterof hem op een andere manier in de bloemetjes zetten. Het is namelijk dankzijhem dat je kunt genieten van zuiverwater in huis.

Gaat dat je te ver? Geen probleem, maar dan kunje de World Plumbing Day misschien aangrijpen om jouw waterontharderte laten nakijken. Wist je dat je jouw ontharder het best eenmaal perjaar laat controleren om je te verzekeren van een optimale werking? Heb jenog geen waterontharderin huis? Dan mis je alle voordelen van zachtwater! Neem snel contact op met een installateur in jouwbuurt. Enne … vergeet hem niet te feliciteren, als je hem dan toch eenbericht stuurt.

"Hoeveel water moet u per dag drinken?"

15-03-2020

Lees verder ...

"Kan hard water eczeem veroorzaken?"

28-02-2020

Lees verder ...